NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI 2023

Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa công bố dự thảo Luật đất đai sửa đổi thay thế cho Luật đất đai 2013 với hàng loạt điểm mới quan trọng. Về tổng quát dự thảo Luật đất đai sửa đổi đã thể chế hóa các quan điểm – mục tiêu – chủ trương – giải pháp ở Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đất đai. thienhuongbatdongsan điểm qua một số điều mới đáng chú ý của dự thảo Luật đất đai mới này.

1. Bỏ khung giá đất, xây dựng bảng giá đất theo giá thị trường

Theo Luật đất đai 2013 nhà nước thể hiện quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai thông qua việc xây dựng khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể.

Trong dự thảo Luật sửa đổi lần này, nhà nước đã bỏ đi quy định về khung giá đất và chỉ còn xây dựng bảng giá đất, giá đất cụ thể. Việc bãi bỏ này hoàn toàn phù hợp với chủ trương tại nghị quyết số 18, còn về bảng giá đất dự thảo luật cũng nêu rõ sẽ xây dựng bảng giá đất dựa trên giá thị trường thay vì dựa vào khung giá đất. Ngoài ra, bảng giá đất sẽ được ban hành định kỳ hàng năm thay vì 5 năm như hiện nay để có thể bắt kịp với những biến động của giá cả thị trường.

2. Bổ sung quy định cấp sổ đỏ online

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi 2023 đã quy định rõ các thủ tục hành chính về đất đai có thể được thực hiện trực tiếp hoặc theo hình thức online như:

 • Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ đỏ.
 • Đăng ký đất đai lần đầu.
 • Đăng ký biến động đất đai.
 • Hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Và những thủ tục hành chính đất đai khác.

Và nếu các thủ tục trên được thực hiện bằng hình thức điện tử thì có giá trị pháp lý tương đương với việc thực hiện trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra,liên quan đến sổ đỏ thì dự thảo Luật đất đai sửa đổi đã luận hóa và quy định cụ thể hơn những trong các trường hợp không được cấp sổ đỏ mà trước đây quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

3. Bổ sung trường hợp thu hồi đất và quy định cụ thể hơn các nguyên tắc thu hồi đất đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Cụ thể, tại dự án Luật đất đai sửa đổi bổ sung các trường hợp thu hồi đất như sau:

 • Xây dựng cơ sở khám chữa bệnh của lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Xây dựng nhà khách của lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Đất được giao, cho thuê không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố công khai tại thời điểm cho thuê đất.
 • Thu hồi đất trong trường hợp chấm dứt dự án đầu tư mà không thuộc trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Đồng thời Luật đã sửa đổi và quy định chi tiết hơn các trường hợp thu hồi đất đã được quy định tại luật đất đai 2013. Đáng chú ý hơn, dự thảo Luật đất đai lần này còn quy định rõ nguyên tắc thu hồi đất và nguyên tắc cưỡng chế thu hồi đất, đảm bảo tốt hơn cho quyền lợi của người dân. Các nguyên tắc được kể đến cụ thể như sau:

 • Chỉ được quyết định thu hồi đất sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.
 • Việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống công bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
 • Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật.
 • Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính. Không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau; các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháo luật; trong thời gian 15 ngày trước và sau Tết nguyên đán,…

4. Giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá, đấu thầu dự án.

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất tại điều 63, 64. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định này đã tạo điều kiện tiếp cận đất đai một cách minh bạch, công bằng và phát huy nguồn lực đất đai một cách triệt để nhất.

5. Dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng sẽ phải nộp thêm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đây là một trong những khoản tài chính về đất đai được bổ sung tại dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung một khoản thu từ dịch vụ công đất đai để phù hợp với quy định cho phép thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai online như: dịch vụ do đạc địa chính, dịch vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..

Thiên Hương./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

@copyright 2024
error: Xin đừng copy em huhu!
0932464717